Lokal utbedring av bygg

Mange bygningsskader kan repareres uten total renovering

Det er slett ikke alltid utbedringer på bygningsmassen må være så omfattende som man tror. Som partner i Bygg og Våtromsgruppen tilhører vi et kompetansemiljø som har omfattende erfaring med lokal utbedring.

 

Lokal utbedring av bygningsskader har mange fordeler

Gjennom mange år har vi utviklet vår egen metode og spesialisert oss på å utbedre skader uten å rive og bygge opp igjen i stort omfang – der dette er mulig.

Sammenliknet med total renovering kan lokal utbedring av deler av bygningsmassen gi betydelige fordeler:

  • Vesentlig raskere utbedring
  • Langt enklere prosjektgjennomføring
  • Betydelig lavere kostnader

Garantert fagmessig reparasjon

Vi utfører selvsagt lokal utbedring av bygninger fagmessig og i henhold til gjeldende forskrifter. Vi har alle nødvendige godkjenninger og sertifikater. Resultatet garanterer vi i 5 år.

Lokal utbedring av skader kan for eksempel dreie seg om:

  • Luftlekkasjer
  • Takkonstruksjoner
  • Feilkonstruksjoner
  • Vannskader i våtrom
  • Feil ved drenssystemet
  • Underdimensjoneringer
  • Fundamenterings- og setningsskader

Vi konsentrerer oss om å utbedre områdene der problemene har oppstått og kopler dette sammen med den øvrige konstruksjonen. Resultatet er en sikker og varig løsning som i mange tilfeller er langt mindre omfattende enn hva man vanligvis ville gjort.

Reparer lokalt og slipp unna de store kostnadene

Vi vet at svært mange bygningsskader knytter seg til gjennomføringer og detaljene i en konstruksjon. Vår erfaring med å lokalisere skader og utbedre dem, har gjort at vi er blitt gode på å utbedre disse detaljene.

Som boligeier og ansvarlig for en bygningsmasse ser mange fordelen med å utbedre utsatte detaljer lokalt. Det medfører at hele konstruksjonens levetid vil bli forlenget. Man får utsatt eller kanskje også unngår helt de store kostnadene med omfattende reparasjoner.

Hva et middels stort borettslag har vunnet på lokal utbedring kan du lese om her.

Kontakt oss

Lurer du på noe? Ta kontakt så svarer vi så fort vi kan.