Skadesanering og utbedring

Sanering og utbedring handler om kompetanse og tillit

Alt for ofte ryddes det opp etter bygningsskader på en måte som gjør at den etterfølgende utbedringsjobben blir større enn nødvendig. Med bruk av erfarne saneringsspesialister unngås dette. Du skal være trygg på at jobben gjennomføres både kostnadseffektivt og forskriftsmessig.

Vi vet hva fukt og råte gjør med bygningskonstruksjoner

Sopp- og fuktskader ødelegger mer i norske bygg enn brannskader. Årsaken har alltid sammenheng med fukt, for eksempel fukt som følge av lekkasje og kondens. Fukt fører til råte og muggsopp. Bærende konstruksjoner ødelegges og det oppstår dårlig innemiljø og helseproblemer. Ved mistanke om slike skader er det fordelaktig å få evaluert skadeårsak og omfang raskt slik at skadesaneringen kan påbegynnes.

Våre håndverkere er kurset i sopp og soppsanering samt fuktteknikk og fuktkontroll. Analyse og kartlegging av soppskader utføres i samarbeid med Mycoteam AS.

Vi har spesialisert oss på å sanere og utbedre skader

Analyser og vurderinger basert på bygningsteknisk forståelse og kunnskap om skadeårsaker er en del av vår kompetanse.  At vi har denne kompetansen gir mange fordeler for oppdragsgiver og skadelidende:

  • Rask igangsetting av utbedringen.
  • Besparelser for oppdragsgiver på grunn av kostnadseffektive løsninger.
  • Besparelser for skadelidende i form av rask utbedring.
  • Miljømessig gevinst.

Sanering og skadeutbedring etter skadedyr

Kakerlakker, maur, mus og rotter kan som kjent forårsake skade. Skadedyr skiller heller ikke mellom private hus, forretningseiendom eller offentlige bygg. De materielle skadene kan gjerne bli store, og de økonomiske konsekvensene enda større – i tillegg til belastningen på helse og miljø.

Vi arbeider målrettet med kostnadseffektive og riktige utbedringer i samarbeid med skadedyrfirmaer for bekjempelse og sanering av skadedyr.

Rensing og luktsanering ved sotskade 

Er man raskt ute og gjør saneringsjobben riktig, kan store verdier spares. Skadebegrensning og sanering ved sotskade handler om sikring av verdier, riving og sanering av brente flater, vask av bygning og løsøre samt luktsanering.

Vi fokuserer på kostnadseffektive og riktige utbedringer og samarbeider med saneringsfirmaer når det gjelder kjemikaliebehandling og fjerning av lukt.

Kontakt oss

Lurer du på noe? Ta kontakt så svarer vi så fort vi kan.