Dokumentasjon av produktegenskaper – hva vi det si?

i

TEK krever i kap. 5 at produsenten skal dokumentere egenskaper ved produkter som benyttes i byggverk eller konstruksjoner. Egenskapene skal dokumenteres i henhold til gjeldende Norsk Standard eller annen teknisk spesifikasjon, f.eks. NBI Teknisk Godkjenning eller NBI Produktsertifikat, inklusive ev. produktspesifikk monteringsveiledning.

Seneste innlegg
Kontakt oss

Lurer du på noe? Ta kontakt så svarer vi så fort vi kan.