Hva er fuktsikring?

i

Hovedprinsipper

Fuktsikring av bygningsdeler under terreng skal hindre at det blir stående vann mot konstruksjonene,

–                 Tilførselen av vann ovenfra må begrenses, og det vannet som kommer inn mot bygningen, må dreneres vekk.

–                 Bygningsdelene må ha utvendige sperresjikt som sikrer at vann ikke suges inn i konstruksjonene fra fuktige masser.

–                 Bygningsdelene må være lufttette slik at fuktig luft ikke trekkes inn fra grunnen.

Hvis deler av yttervegger i lengre perioder blir stående under grunnvannsstanden må veggen bygges vanntett

Seneste innlegg
Kontakt oss

Lurer du på noe? Ta kontakt så svarer vi så fort vi kan.