Hva er konsekvensen av at en drenering ikke gjøres skikkelig?

i

Mange kjellerrom har fuktskader og generelt et fuktig klima. Særlig i kjellere som innredes som oppholdsrom kan det oppstå alvorlige sopp- og fuktskader dersom konstruksjonene har feil oppbygning. Videre fins det eksempler på at moderne veggkonstruksjoner mot terreng har utilstrekkelig sikkerhet mot fuktskader.

Konsekvensene vil variere i forhold til hvor mye fukt som trekker inn i en kjeller, samt hvordan denne er bygget opp. Noen av de alvorligste konsekvensene er sopp og råte:

Soppvekst oppstår på steder som har vært fuktige over tid. Soppangrep kan skje på trevirke, gipsplater, malte mur-overflater og inventar. Fuktige yttervegger mot terreng som isoleres innvendig, er spesielt utsatt. Muggsoppvekst kan gi ubehagelig lukt og representerer en helserisiko for enkelte. Råtesopp svekker konstruksjonene. Muggsopp vokser bare hvis luftfuktigheten i materialoverflaten overstiger 80–85 %. Veksthastigheten øker med temperaturen. Ved fuktpåkjenning over lengre tid dannes det etter hvert råtesopper. Det er viktig å avklare om det er ekte hussopp

Kjellervegger som er etterisolert på innsiden med mineralull i bindingsverk av tre er fuktteknisk risikable. Konsekvensene ved opp-fukting er store, blant annet fordi det kan ta lang tid før eventuelle mugg- og soppskader oppdages.

Skadene kan skyldes lekkasjer eller kapillært opp-sugd fukt fra grunnen. På nyere konstruksjoner kan skadene også skyldes bygg-fukt i betong eller nedbør i byggeperioden. Dampsperre i veggen øker risikoen for skader.

Seneste innlegg
Kontakt oss

Lurer du på noe? Ta kontakt så svarer vi så fort vi kan.