Trenger du å bytte tak?

i Bygg

Hva det koster å legge nytt tak, kommer an på hvilken tilstand det nåværende taket er i.

Prisen for et nytt takk kommer også an på hva slags materialer og tilbehør du velger, som for eksempel:

 • Typetekking (teglstein, betongstein, plater, shingel og annet.
 • Takrenner og nedløp
 • Snøfanger
 • Takstige(påbudt)
 • Feieplattform(påbudt

Vær klar over at hovedtekking utføres etter to prinsipper:

 1. Luftet tekking som «heves» over undertaket på sløyfer og lekter (for eksempel takstein).Ikke-luftet tekking, som legges direkte på undertaket (for eksempel shingel).
 2. Det er naturligvis en forutsetning for alle tekkinger at undertaket er i orden før ny tekking legges.

NYTT UNDERTAK

Som sikring skal det i de aller fleste tilfeller legges tett undertak. På slette takbord eller plater legges underlagsbelegg («papp») direkte. Men det er viktig at du fjerner alle utstikkende spiker, trefliser og annet som kan gi hull i belegget. Vær imidlertid klar over at slikt belegg er damptett, og isolasjonen må aldri legges tett oppunder, det må alltid være en minst 5 cm høy luftespalte.

Valg av undertak er en viktig og vil ha konsekvens når det kommer til holdbarhet, lufting, funksjonalitet og eksisterende byggningsmasse.

BETONGTAKSTEIN

Støpte betongstein er målnøyaktige, gjennomfargete og billige, og i mange tilfeller det aller billigste tekkematerialet du kan legge.

Betongtakstein leveres i mange varianter, enkeltkrum og dobbeltkrum, og all stein er gjennomfarget (mange farger). God betongstein kan legges om igjen flere ganger.

Vær imidlertid oppmerksom på:

 • Tekkingen er tung, ca. 45–50 kilo pr. m2. Har det vært lettere tekking til nå, må taket beregnes, slik at du er sikker på at de tåler belastningen.
 • Takhellingen må være minst 15 grader.
 • Lekteavstanden kan justeres i høyden slik at fordelingen «går opp».

TEGLTAKSTEIN

Tegl er en av de eldste tekkingene vi kjenner til, alt for 2000 år siden ble tegl brukt i middelhavslandene, og fortsatt har vi tegltak fra 1700-tallet på Akershus festning og på enkelte sørlandshus.

Tegl produseres av leire som brennes, og steinen er ikke fullt så målnøyaktig som betongstein. Den leveres i svært mange varianter, i flere farger, og i to hovedutgaver: uglassert og glassert, med den glasserte som den dyreste. Det kreves litt «flottere» arkitektur og bygningsstørrelse for å legge glassert stein, mens uglassert er egnet til nær sagt det aller meste. Den kan også legges om igjen flere ganger.

Før du legger teglstein på taket bør du være oppmerksom på:

 • Teglstein er nesten like tung som betongstein, og taket må eventuelt beregnes om ny stein er tyngre enn gammel tekking.
 • Takhellingen bør helst være 22 grader, men 18 grader er greit i værstille områder.
 • Lekteavstanden er gitt, siste rad ved mønet må derfor tilpasses ved skjæring.

Bygg og våtromsgruppen AS har lang erfaring med taktekking.  Her er noen grunner for å velge oss til å utføre dette for deg:

 • over mange års erfaring med rehabilitering og bytting av tak
 • Vi har sertifisert og fagutdannede håndverkere
 • Alle våre prosjekter har dedikerte prosjektledere som styrer arbeidene og har kommuniserer med oppdragsgiver
 • Sikkerhet for oppdragsgiver og arbeidere har stor prioriet
Seneste innlegg
Kontakt oss

Lurer du på noe? Ta kontakt så svarer vi så fort vi kan.